DYSKI SIECIOWE NA SERWERZE HIKARI

I. ZASOBY DYSKOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW, QUOTA

Użytkownicy otrzymując konto w systemach komputerowych SGH dostają katalog domowy (HOME) na serwerze hikari o pojemności 10 GB. Do katalogu domowego dostęp ma tylko jego użytkownik.
Mogą także korzystać z katalogu TEMP - ogólnodostępnej przestrzeni na pliki tymczasowe (duże pliki albo takie, które chcemy udostępnić innym użytkownikom). Korzystając z TEMPa, tworzymy dla siebie katalog o nazwie takiej jak swój login (czyli nazwa konta), a pozostawione pliki przechowujemy nie dłużej niż 2 tygodnie. Korzystając z publicznych przestrzeni dyskowych pamiętajmy o przestrzeganiu praw autorskich! Pamiętajmy też że pliki pozostawiane na TEMP nie są objęte ochroną ani kopiami bezpieczeństwa.
Dla jednostek organizacyjnych Uczelni, kół naukowych, na potrzeby pracy grupowej (np. zajęć dydaktycznych, zespołów) - na życzenie - tworzymy wspólne przestrzenie robocze.
Ponadto, na serwerze znajduje się dysk sieciowy z zasobami udostępnianymi przez Bibliotekę SGH.II. DOSTĘP DO SYSTEMU PLIKÓW


- z sieci wewnętrznej

na komputerze należącym do domeny komputerów Windows SGH_NET katalog domowy jest dostępny jako dysk sieciowy I: (ścieżka: \\hikari2\home\username ) natomiast zasoby biblioteczne jako dysk sieciowy M: Przestrzeń na pliki tymczasowe nie jest oznaczona osobną literą dysku, ale jest dostępna po wpisaniu ścieżki: \\hikari2\TEMP. Wspólne przestrzenie jednostek itp są dostępne albo pod literą dysku sieciowego - zgodnie z ustaleniami z CI - albo po wpisaniu ścieżki b\\hikari2\SHARED\TU_NAZWA_ZASOBU.

na komputerze z systemem Windows z zainstalowanym oprogramowaniem klienta Novell katalog domowy jest dostępny jako dysk sieciowy I:, katalog TEMP jako dysk sieciowy L:, zasoby Biblioteki jako dysk sieciowy M:, natomiast wspólne przestrzenie jednostek itp. pod literą dysku sieciowego - zgodnie z ustaleniami z CI.

na komputerze z systemem MAC OS zasoby są dostępne przez oprogramowanie KANAKA, opracowane przy współudziale inżynierów z Apple. Wersję instalacyją Kanaki (Novell_Kanaka_for_Mac-2.7.0.dmg) można pobrać stąd. Następnie należy - klikając na ten plik - zainstalować go na macu. Szczegółowej pomocy udziela Zespół Pomocy Użytkownikom, Zespół Serwisu Technicznego oraz administratorzy, a dokumentacja dla użytkownika w bardzo przystępnej formie znajduje się w tym dokumecie w sekcji 6 - 8.

na komputerze z systemem Linux - jeśli jest to SLED, można zainstalować oprogramowanie klienta Novell dla Suse Linux Enterprise Desktop. Po zalogowaniu się przez tego klienta, w lokalnym katalogu domowym zostaną utworzone podkatalogi o nazwach liter, odpowiadających oznaczeniom dysków sieciowych (jak w systemie Windows).
Jeśli jest to jakikolwiek Linux, możemy uzyskać dostęp do zasobów serwera przez protokół smb z pakietu samba (trzeba mieć zainstalowanym) za pomocą poleceń smb albo smbclient, np. dla użytkownika ab12345:
smb://hikari2/HOME/AB12345 -U ab12345
smbclient //hikari2/HOME/AB12345 -U ab12345
ogóla składnia jest następująca: smb://serwer/zasób -U użytkownik
Następnie podajemy hasło i już mamy dostęp do zasobów.

na komputerach typu tablet, smartfonach, telefonach i innych urządzeniach mobilnych z systemem Android i innymi - przez przeglądarkę wg sposobów opisanych poniżej. Niekiedy warto w NetStorage - zwłaszcza na urzśdzeniach z małym ekranem - ustawić tryb tekstowy klikając w ikonę u góry ekranu NetStorage.


- z sieci wewnętrznej i z zewnątrz Uczelni

1) NetStorage Po wpisaniu w przeglądarce adresu: https://hikari.sgh.waw.pl/NetStorage i zalogowaniu widzimy dyski sieciowe oznaczone literami analogicznie jak na komputerze uczelnianym, czyli: I: - HOME, L: - TEMP, M: - zasoby Biblioteki, oraz - o ile są dostępne dla danego użytkownika - wspólne przestrzenie robocze jednostek itp. - oznaczone literą wg ustalenia z CI. Przez NetStorage możemy pobierać pliki z serwera, przekazywać pliki na serwer (tam, gdzie mamy prawo zapisu), zmieniać atrybuty plików, odzyskiwać skasowane pliki oraz poprzednie wersje swoich plików.

2) brama (VPN) Po zalogowaniu się do VPN: https://brama.sgh.waw.pl mamy dostęp do katalogu domowego a także - na życzenie - do wspólnych przestrzeni roboczych dla jednostek itp. Możemy pobierać i przekazywać pliki na serwer.

3) http Pliki, które zostawimy w swoim katalogu domowym w podkatalogu o nazwie www będą dostępne przez przeglądarkę pod adresem http://hikari.sgh.waw.pl/~login (login to naturalnie nazwa naszego konta). Nie ustawiamy żadnych uprawnień do katalogu (odwrotnie niż na aksonie).
Uwaga, ten katalog będzie dostępny publicznie!
Możliwy jest także analogiczny dostęp do danych na wspólnych przestrzeniach grup roboczych, jednostek organizacyjnych, ale wymaga to ustalenia z CI.

4) ftps Dostęp do HOME jest możliwy przez oprogramowanie ftp obsługujące szyfrowanie tls/ssl. Połączenie ftp przesyłające dane autoryzacyjne otwartym tekstem nie działają na hikarim. Podczas konfiguracji swojego klienta ftp do połączenia z hikarim należy wybrać port 21, połączenie tls/ssl, passive, explicite. W tym miejscu jest lista klientów ftp obsługujących tls/ssl.

5) sftp Dostęp do zasobów serwera (nie tylko do HOME) jest możliwy także przez oprogramowanie ftp obsługujące szyfrowanie ssh. Podczas konfiguracji swojego klienta ftp do połączenia z hikarim należy wybrać port 22, połączenie ssh. Po zalogowaniu widzimy zasoby dyskowe udostępnione dla komputerów klienckich, w tym swój HOME, przestrzeń publiczną - TEMP, katalogi wspólne grup -SHARED, a także dysk z zasobami Biblioteki (te dwa ostatnie znajdują się na woluminach VL1H i VL2H). Spośród działających klientów można polecić Filezillę, ale jest ich znacznie więcej.
Popularny klient winSCP poprawnie transferuje pliki, jednak przy przekazywaniu większych plików na serwer (kilkadziesiąt mb) nazwa pliku niestety pozostaje z rozszerzeniem .filepart i trzeba później, poza sesjš winSCP, zmienić ją ręcznie. W obecnej wersji systemu poprawienie tego powoduje błąd innego protokołu.

6) WebDav WebDav w systemie Windows 7 wymaga zainstalowania patcha, który należy pobrać ze strony Microsoftu. Patch ten jest wystawiany na żądanie: http://support.microsoft.com/hotfix/KBHotfix.aspx?kbnum=2555258&kbln=en-us Połączenie przez WebDav konfigurujemy w następujący sposób: w systemie Windows wybieramy DODAJ MIEJSCE SIECIOWE (Windows XP) albo MAPUJ DYSK SIECIOWY (Windows Vista, Windows 7), w polu folder wpisujemy ścieżkę: https://hikari.sgh.waw.pl/oneNet/NetStorage i zaznaczamy POŁĄCZ PRZY UŻYCIU INNYCH POŚWIADCZEŃ. Następnie w oknie logowania wpisujemy login i hasło. W ten sposób mamy dostęp do wszystkich udostępnionych dla nas zasobów serwera hikari poprzez eksploratora Windows.


III. ODZYSKIWANIE SKASOWANYCH PLIKÓW I KATALOGÓWSkasowane pliki na dyskach sieciowych zazwyczaj można samodzielnie odzyskiwać - o ile dla pliku/katalogu nie ustawiliśmy atrybutu LIKWIDACJA NATYCHMIATSOWA powodującego nieodwracalne wyczyszczenie usuwanych danych. Dane można odzyskiwać na komputerach Windows z klientem Novell przez eksploratora Windows a na każdym komputerze z dowolnym systemem operacyjnym (także Windows bez klienta Novell) przez przeglądarkę - za pomocą NetStorage.
Na komputerach z klientem Novell wybieramy prawym klawiszem myszki katalog/dysk sieciowy (musimy mieć w nim prawa zapisu), w którym chcemy odzyskać pliki i wybieramy z wyświetlonego menu odzyskaj. Otwiera się okno z usuniętymi z danego dysku sieciowego/katalogu plikami i katalogami - możliwymi do odzyskania. Nie ma tam pików i katalogów z innych poziomów systemu plików (poniżej i powyżej bieżącego katalogu). Jeśli odzyskamy katalog, nie odzyskują się wraz z nim pliki, które w nim były. Należy powtórzyć operację na odzyskanym katalogu, żeby przywrócić pliki skasowane z tego poziomu systemu plików. Jeśli z prawego menu myszki wybierzemy zlikwiduj wówczas nieodwracalnie wyczyścimy przestrzeń dyskową danego dysku sieciowego/katalogu - dokładnie tak jakbyśmy ustawili atrybut LIKWIDACJA NATYCHMIASTOWA.
Na wszystkich komputerach z różnymi systemami operacyjnymi, niezależnie czy mają klienta Novell czy nie - można odzyskiwać pliki za pomocą NetStorage. Po zalogowaniu do NetStorage zaznaczamy dysk sieciowy/katalog, z którego chcemy odzyskać pliki, w górnym menu wybieramy wyświetl -> pokaż usunięte pliki a następnie zaznaczamy plik, który chcemy odzyskać i z górnego menu wybieramy plik -> cofnij usunięcie. Jeśli wybierzemy plik -> zlikwiduj wówczas wyczyścimy nieodwracalnie przestrzeń dyskową.
Z zasobów serwera, m.in. HOME (katalogi domowe), SHARED (wspólne przestrzenie robocze) wykonywane sš dodatkowo okresowe kopie bezpieczeństwa. Dane z tych kopii mogą odzyskiwać administratorzy.


IV. ODZYSKIWANIE POPRZEDNICH WERSJI PLIKÓWStarsze wersje dokumentów i plików, nad którymi pracujemy można samodzielnie odzyskiwać za pomocą NetStorage (a także z eksploratora Windows, który jednak wymaga wówczas instalacji dostępowego klienta Novell). Usługa jest chwilowo wyłączona z powodu uszkodzenia serwera.